ORALITE - reflektirajuće folije

Oralite 5710 Engineer Grade Premium

Reflektirajuća folija otporna na sve vremenske uslove, može se printati. Koristi se na saobraćajnim znacima. Dostupna je u 7 boja i certificirana je.

Oralite 5810 High Intensity Grade

Desetogodišnja reflektirajuća folija otporna na sve vremenske uslove, 210 mikrona. Koristi se na saobraćajnim znacima. Dostupna je u 7 boja.

Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade

Desetogodišnja reflektirajuća folija otporna na sve vremenske uslove, 230 mikrona. Koristi se na prometnim znacima. Dostupna je u 7 boja i certificirana je.

Oralite 6910 Brilliant Grade

Dvanaestogodišnja reflektirajuća folija visoke svjetline otporna na sve vremenske uslove, 230 mikrona. Koristi se na prometnim znacima. Dostupna je u 7 boja.